Mediat­rissa on kirjattu tiedot väärälle asiakkaalle/potilaalle. Miten tiedot korjataan?

Käy katso­massa toimin­taoh­jeet Siun soten intrasta, tieto­suoja-asian­tun­ti­jan sivustolta. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?