Talou­den asiakas­pal­velu on kiinni aamupäi­vän ajan 20.3.2023!

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka istuvat tuoleilla ja keskustelevat keskenään


Meitan talous­pal­ve­lu­jen asiakas­pal­velu on kiinni poikkeuk­sel­li­sesti maanan­taina 20.3.2023 aamupäi­vällä eli kello 9–12 välisen ajan. Asiakas­pal­ve­lumme on muutoin auki normaa­listi maanan­tai-iltapäi­vän eli klo 12–15! Asiasta on tehty erilli­nen tiedote puhelin­pal­ve­luun kysei­seksi päiväksi. 

Talou­den asiakas­pal­velu palve­lee sinua arkipäi­vi­sin klo 9–15 välisenä aikana numerossa 013 339 0750.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?