Kirjaudu Meittari Itsepalvelukanavaan

IT- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­den palve­lu­pyyn­nöt, häiriöil­moi­tuk­set, laite­re­kis­te­rin ylläpito ja verkko­kaup­pa­ti­lauk­set 24/7

Miten pääset kirjau­tu­maan Meittariin? 

Valitse alta oma organi­saa­tiosi tai sen sijain­ti­paikka. Käyttä­jä­tun­nuk­sena toimii sähkö­pos­tio­soit­teesi ja salasa­nasi on se, jolla kirjau­dut työase­malle.

Suosit­te­lemme kirjaa­maan palve­lu­pyyn­nön suoraan Meitta­riin, sillä se nopeut­taa asiasi käsittelyä. 

Meittari
Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Eksote
  • Etelä-Karja­lan hyvinvointialue

Meittari
Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Pohjois-Karjala
  • Siun sote
  • Siun sote – Pohjois-Karja­lan hyvinvointialue

Mitä asioita Meitta­rissa voi hoitaa?

  • Ohjeita Meitta­rin käyttöön 

Lue lisää

Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää sähkö­pos­tia osoit­tee­seen servicedesk@meita.fi
Työpyyn­tösi ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan, josta voit seurata asian etenemistä.