Kirjaudu Meittari Itsepalvelukanavaan

IT- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­den palve­lu­pyyn­nöt, häiriöil­moi­tuk­set, laite­re­kis­te­rin ylläpito ja verkko­kaup­pa­ti­lauk­set 24/7

Tässä kuvassa työskentelee kaksi meitalaista omilla tietokoneillaan keskittyneesti toimiston avotilassa

Miten pääset kirjau­tu­maan Meittariin? 

Valitse alta oma organi­saa­tiosi tai sen sijain­ti­paikka. Käyttä­jä­tun­nuk­sena toimii sähkö­pos­tio­soit­teesi ja salasa­nasi on se, jolla kirjau­dut työase­malle.

Suosit­te­lemme kirjaa­maan palve­lu­pyyn­nön suoraan Meitta­riin, sillä se nopeut­taa asiasi käsittelyä. 

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karja­lan hyvinvointialue

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue – Siun sote

Mitä asioita Meitta­rissa voi hoitaa?

  • Ohjeita Meitta­rin käyttöön

Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää sähkö­pos­tia osoit­tee­seen [email protected]
Työpyyn­tösi ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan, josta voit seurata asian etenemistä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?