Kuinka pääsen laiterekisteriin?

,
Tässä kuvassa on Meitan toimiston neuvotteluhuone, jossa on pöytä, neljä tuolia sekä tussitaulu seinällä

Löydät laite­re­kis­te­rin kirjau­tu­mis­lin­kit Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­vasta, Laitteen elinkaa­ren hallinta-otsikon alta: 

Kuva, jossa vierekkäin kolme Laiterekisterin painiketta eri asiakkuuksille

Laite­re­kis­te­ri­lin­kin avaami­sen jälkeen avautuu kirjau­tu­mis­sivu, johon kirjau­du­taan omalla sähkö­pos­tio­soit­teella ja salasanalla.

Huomioit­han, että linkit näkyvät vain henki­löille, joilla on omassa organi­saa­tios­saan tilausoi­keu­det tai heille on määri­tetty laittei­den tarkas­tusoi­keus. Voit lukea lisätie­toja laite­re­kis­te­rioi­keuk­sien saami­sesta täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?