Ostolas­kut

Onko sinulla kysyttävää? 

Voit olla asian­tun­ti­joi­himme yhtey­dessä esimer­kiksi seuraa­vien aihei­den osalta:

  • Ostolas­ku­jen tarkas­tus ja hyväk­syntä (ostolas­ku­jen kierto) 
  • Ostolas­ku­jen maksatus 
  • Toimit­ta­ja­re­kis­te­rin ylläpito
  • Ostores­kontra
  • Lasku­jen tiliöinnit

Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat:

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo

Imatra: imatra.ostolaskut@meita.fi

Mikkeli: mikkeli.ostoreskontra@meita.fi

Etelä-Karjala: ostolaskut.asiakaspalvelu@meita.fi

Tavoi­tat meidät myös puheli­mitse numerosta 013 339 0750 (arkisin 9–15).

Pohjois-Karjala

Joensuu: joensuu.ostolaskut@meita.fi

Kitee: kitee.ostoreskontra@meita.fi

Polkka, Puhas, Joensuun Kodit ja Ellit: pk.yhtiot@meita.fi

Siun Sote: siunsote.ostolaskut@meita.fi

Tavoi­tat meidät myös puheli­mitse numerosta 013 339 0750 (arkisin 9–15).

Ajankoh­taista