Ajankoh­taista

Tutustu ajankoh­tai­siin sisäl­töi­himme! Julkai­semme Meitan toimin­taan sekä palve­lui­hin liitty­viä ajankoh­tai­sia uutisia säännöl­li­sesti. Palve­lui­tamme koske­vat UKK-artik­ke­lit eli usein kysytyt kysymyk­set tukevat sinua palve­lui­hin liitty­vien ongel­ma­ti­lan­tei­den ratkaisemisessa.

Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston kahvihuone, jossa on pöytiä, tuoleja sekä seinällä Meita-logo sekä Meita-teksti

Uusim­mat sisällöt

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?