IT-palve­lut

Tuotamme asiak­kail­lemme IT-palve­lui­den kokonai­suu­den. Huoleh­dimme palve­lui­den toimi­vuu­desta, joille perus­tan luo laadu­kas verkko- ja konesali-inframme. Palve­lumme kohden­tu­vat käyttä­jille, joille tarjoamme monipuo­lis­ten viestintä- ja tukipal­ve­lu­jen ohella tuen virtu­aa­li­sille sekä paikal­li­sille työase­maym­pä­ris­töille. Olemme vahvasti mukana tekno­lo­gian kehityk­sessä, joka takaa asiak­kail­lemme heidän ydintoi­min­to­jaan tukevat IT-palve­lut. Palve­lu­va­lik­koomme kuulu­vat myös lisenssi- ja laite­so­pi­mus­ten kilpai­lu­tus sekä niiden hallinnointi.

Tässä kuvassa meitalainen tekee töitä työpöydän äärellä seisoen ja katsoo keskittyneesti kannettavansa ruutua

Mitä asiasi koskee? Valitse aihe:

Verkko­kauppa tai laiterekisteri

 • Laite­re­kis­teri
 • Laite­ti­lauk­set
 • Puhe- ja dataliittymät
 • Lisens­si­ti­lauk­set
 • Etäkäyt­tö­oi­keu­det

Lue lisää verkko­kau­pasta ja laiterekisteristä

Tunnuk­set ja käyttöoikeudet

 • Käyttö­oi­keu­det / pääsynhallinta
 • Käyttä­jä­tun­nuk­set
 • Salasana

Lue lisää tunnuk­sista ja käyttöoikeuksista

Etätyös­ken­tely ja ‑yhtey­det

 • Etätyös­ken­tely
 • Etäyh­tey­det
 • Etätyö­hön siirtyminen

Lue lisää etätyös­ken­te­lystä ja yhteyksistä

Micro­soft M365-palvelut

 • Käyttö­vink­kejä
 • Usein kysyt­tyjä kysymyksiä

Lue lisää

Mediatri asiakas- ja potilastietojärjestelmä

 • Mediatri pääkäyt­tä­jä­tuki
 • Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?