Kirjaudu Meittari itsepalvelukanavaan

Tässä kuvassa on etualalla tietokoneella työskentelevä ja kameraan katsova meitalainen sekä hänen taustallaan on toinen työtä tekevä meitalainen

Miten pääset kirjau­tu­maan Meittariin? 

Valitse alta oma organi­saa­tiosi tai sen sijain­ti­paikka. Käyttä­jä­tun­nuk­sena toimii sähkö­pos­tio­soit­teesi ja salasa­nasi on se, jolla kirjau­dut työase­malle.

Suosit­te­lemme kirjaa­maan palve­lu­pyyn­nön suoraan Meitta­riin, sillä se nopeut­taa asiasi käsittelyä. 

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo
  • Päijät-Häme

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karja­lan hyvinvointialue

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue – Siun sote

Mitä asioita Meitta­rissa voi hoitaa?

  • Ohjeita Meitta­rin käyttöön

Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tiolla on käytössä IT-palve­lut. Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää meille työpyyn­nön sähkö­pos­titse. Työpyyn­tösi ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan, josta saat sähkö­pos­titse tilan­ne­tie­toa asian etene­mi­sestä. IT-asioita koske­vat työpyyn­nöt tehdään osoit­tee­seen [email protected] ja Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät [email protected]. Henki­lös­tö­hal­lin­non kysymyk­sissä sinua palve­le­vat palkka­tii­mien omat sähkö­pos­tio­soit­teet, jotka löydät verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta. Voit myös akuuteissa asioissa soittaa asiakaspalveluumme. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?