Maksu­lii­kenne

Tässä kuvassa on meitalainen, joka istuu työpöydän ääressä ja katsoo keskittyneesti tietokoneen ruutuun

Onko sinulla kysyttävää?

Voit olla asian­tun­ti­joi­himme yhtey­dessä esimer­kiksi seuraa­vissa asioissa:

  • Maksu­lii­kenne proses­sin hoita­mi­nen kokonaisvaltaisesti
  • Aineis­to­siir­rot
  • Ostolas­ku­jen maksatus
  • Koti- ja ulkomaan manuaalimaksut 
  • Maksu­lii­ken­teen pääkäyttäjäpalvelu
  • Maksu­val­miu­den seuranta
  • Kassa­suun­nit­telu
  • Ceepos-kasso­jen osalta päivän­pää­tök­seen liitty­vät tehtä­vät sekä pääkäyttäjäpalvelu

Ota meihin yhteyttä!

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo

Pohjois-Karjala

Sähkö­pos­titse [email protected]

Sähkö­pos­titse [email protected]

Pääkäyt­tä­jä­pal­ve­lut

Sähkö­pos­titse [email protected]

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?