Terve­tu­loa Meitan
Asiakas­pis­tee­seen!

Asiakas­piste on infor­maa­tio- ja palve­lu­ka­nava Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tion työnte­ki­jöille. Löydät sivus­tolta tietoa Meitan palve­luista sekä ohjauk­sen oikeaan asioin­ti­ka­na­vaan. Saat meihin parhai­ten yhtey­den Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van tai sähkö­pos­tin kautta. Etsit­hän oman työnan­ta­jasi sisäi­sistä asioista tietoa suoraan organi­saa­tiosi viestintäkanavista.

Tässä on kuva nauravaisesta meitalaisesta, joka istuu työpöydän ääressä kuulokkeet päässä ja katsoo kohti kannettavan näyttöä

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

IT-palve­lut

 • Etätyös­ken­tely ja etäyhteydet 
 • Verkko­kauppa: Laite- ja lisenssi-tilauk­set, liittymätilaukset
 • Laite­re­kis­teri
 • Tunnuk­set ja käyttöoikeudet
 • Micro­soft M365-palvelut
 • Mediatri asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Siirry IT-palve­lui­hin

Henki­lös­tö­hal­lin­non palvelut

 • Lomat ja poissaolot 
 • Matka­las­kut
 • Palkan­saa­jan verotus 
 • Palkka- ja työsuhdeasiat 
 • Todis­tuk­set

Siirry Henki­lös­tö­hal­lin­non palveluihin

Talous­hal­lin­non palvelut

 • Kirjan­pito
 • Maksu­lii­kenne
 • Myynti­las­ku­tus
 • Ostolas­kut
 • Talous­suun­nit­telu

Siirry Talous­hal­lin­non palveluihin

Tieto­turva on meidän kaikkien asia!

Tiedätkö, miten toimia, jos saat epäilyt­tä­vän sähkö­pos­tin, outoja liite­tie­dos­toja tai jos tieto­ko­neel­lesi näyttää asettu­neen jotain sinne kuulu­ma­tonta? Entä uskal­taako kaikkia linkkejä klikata? 

Lue Meitan tieto­tur­vaoh­jeista selkeät toimin­taoh­jeet ja vinkit! Tutustu ajankoh­tai­siin tieto­tur­va­uu­ti­siin ja kytke kyber­tur­val­li­suus luonnol­li­seksi osaksi päivit­täistä toimintaasi. 

Tässä kuvassa meitalainen istuu keskittyneenä pöydän ääressä ja omaan kannettavaansa katsoen

Katso yhtey­den­ot­to­ka­na­vat

Katso ohjeet asioin­tiin sekä asiakas­pal­ve­lumme yhteys­tie­dot Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat-sivulta. Voit hoitaa IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non asioita kätevästi Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­vassa. Löydät sivulta myös yhteys­tie­dot sähkö­pos­titse tai puheli­mitse asioimiselle.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?