Yhtey­den­ot­to­ka­na­vat

Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo toimiston käytävällä ja juttelee iloisesti

Itsepal­ve­lu­ka­nava Meittari palve­lee sinua!

Tiesitkö, että voit hoitaa Meitta­rissa monia IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liitty­viä asioita? Meittari on käytös­säsi vuoden jokai­sena päivänä, kellon ympäri 24/7! Löydät alta esimerk­kejä asioin­ti­mah­dol­li­suuk­sista. Varmis­tat­han omasta organi­saa­tios­tasi, mitkä palve­luista ovat käytös­säsi. Pääset kirjau­tu­maan Meitta­riin täältä.

Tiesitkö tämän Meitta­rissa asioimisesta?

Itsepal­ve­lu­ka­na­van Meitta­rin sisältö muotou­tuu kulle­kin käyttä­jälle aina asiak­kuu­den sekä käyttö­oi­keuk­sien mukaan. 

Huomioit­han, että Meitta­rin verkko­kau­pan valikoi­missa on asiakas­koh­tai­sia eroja eivätkä kaikki palve­lut ole tilat­ta­vissa verkko­kau­pan kautta. Mikäli huomaat puutteita organi­saa­tiosi valikoi­massa, olethan yhtey­dessä esihen­ki­löösi tai Meitan asiak­kuus­vas­taa­vaan. Koulu­jen ja EDU-käyttä­jien verkko­kauppa löytyy Itsepal­ve­lu­por­taa­lista nimellä “Koulu­jen verkkokauppa”.

Tässä kuvassa on neuvotteluhuoneen pöytä, neljä tuolia sekä toimistokaapit

Voit vaihtaa salasa­nasi itsepalveluna!

Onko verkko­tun­nuk­sesi (tunnus, jolla kirjau­dut työase­malle) salasana vanhen­tu­nut? Ei hätää – voit vaihtaa salasa­nasi kätevästi itsepalveluna!

Miten pääset kirjau­tu­maan Meittariin? 

Valitse alta oma organi­saa­tiosi tai sen sijain­ti­paikka. Käyttä­jä­tun­nuk­sena toimii sähkö­pos­tio­soit­teesi ja salasa­nasi on se, jolla kirjau­dut työase­malle.

Suosit­te­lemme kirjaa­maan palve­lu­pyyn­nön suoraan Meitta­riin, sillä se nopeut­taa asiasi käsittelyä. 

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Etelä-Karja­lan hyvinvointialue

Meittari Itsepal­ve­lu­ka­nava

  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Karja­lan hyvin­voin­tia­lue – Siun sote

Mitä asioita Meitta­rissa voi hoitaa?

  • Ohjeita Meitta­rin käyttöön

Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tiolla on käytössä IT-palve­lut. Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää meille työpyyn­nön sähkö­pos­titse. Työpyyn­tösi ohjau­tuu sähkö­pos­tista suoraan Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­vaan, josta saat sähkö­pos­titse tilan­ne­tie­toa asian etene­mi­sestä. IT-asioita koske­vat työpyyn­nöt tehdään osoit­tee­seen [email protected] ja Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät [email protected]. Henki­lös­tö­hal­lin­non kysymyk­sissä sinua palve­le­vat palkka­tii­mien omat sähkö­pos­tio­soit­teet, jotka löydät verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta. Voit myös akuuteissa asioissa soittaa asiakaspalveluumme. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?