Miten voin vaihtaa vanhen­tu­neen tai unohtu­neen salasanan?

,
Tässä kuvassa on Meitan toimiston lasinen logoseinä, jonka taustalla on tietokonepöytiä

Jos verkko­tun­nuk­sesi (tunnus, jolla kirjau­dut työase­malle) salasana on vanhen­tu­nut, voit vaihtaa salasa­nan itsepal­ve­luna. Huomioit­han, että ohjeet eroavat hieman toisis­taan asiak­kuu­den sijain­nin tai käytössä olevan palve­lun mukaan.

Asiak­kaat, joilla on käytössä Micro­sof­tin M365-palvelut

Jos sinulla on käytös­säsi Micro­sof­tin 365-palve­lut (kuten työnan­ta­jan Outlook-sähkö­posti), voit vaihtaa salasa­nasi alla olevalla ohjeella:

M365-Salasa­nan vaihto itsepalveluna

Pohjois-Karja­lan asiakkaat

Voit vaihtaa kirjau­tu­mis­tun­nuk­sen salasa­nan kirjau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Salasa­nan pääset vaihta­maan osoit­teesta https://userapp.pohjoiskarjala.net:8543/sspr/public/forgottenpassword

Ohjeista on koottu erilli­nen Word-asiakirja, jonka löydät alta:

Mikäli et saa salasa­naa vaihde­tuksi itse, olethan yhtey­dessä Meitan Service­Des­kiin puheli­mitse 013 339 0700. Palve­lemme sinua klo 7.30–16 välisenä aikana.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?