Työase­malle kirjau­tu­mi­sen tunnus on lukossa. Mitä teen?

Mikäli yrität kirjau­tua työase­malle ja saat virheil­moi­tuk­sen (koskien tunnuk­sesi lukkiu­tu­mista), odota ensin noin 15 minuut­tia ja yritä sen jälkeen uudes­taan. Jos et tämän­kään jälkeen pääse kirjau­tu­maan, ole yhtey­dessä Meitan Service­Des­kiin puheli­mitse 013 339 0700. Palve­lemme sinua arkisin klo 7.30–16:00.

Huom! Jos salasa­nasi on vanhen­tu­nut tai unohtu­nut (ei lukossa), voit vaihtaa salasa­nan itsepal­ve­luna. Katso ohjeet: Miten voin vaihtaa vanhen­tu­neen tai unohtu­neen salasanan?