Milloin loppu­tili maksetaan?

,
Tässä kuvassa on Joensuun toimiston taukotilan viherkasviseinä, jossa on viherkasveja erikokoisissa ruukuissa seinällä sekä sen edessä penkkejä ja tuoleja

Työsuhde pääte­tään esihen­ki­lön toimesta HR-järjes­tel­mässä, josta tieto päivit­tyy automaat­ti­sesti Meitan palkanlaskentajärjestelmiin.

Voit tarkas­taa loppu­ti­lisi maksuai­ka­tau­lun esihen­ki­löl­täsi tai organi­saa­tiosi HR:ltä. Yleensä loppu­tili makse­taan kuiten­kin työso­pi­muk­sessa maini­tulla tavalla. Se voidaan maksaa myös seuraa­vana palkan­saa­jan tai organi­saa­tion varsi­nai­sena palkan­mak­su­päi­vänä sen jälkeen, kun tieto työsuh­teen päätty­mi­sestä (loppu­ti­lin maksa­mi­seen tarvit­ta­vine tietoi­neen) on toimi­tettu palkanlaskentaan.

Huomioit­han, että usein loppu­ti­liin liittyy palkasta perit­tä­viä eriä, kuten aterioita tai tunti­kir­jauk­sien loppusal­doja. Näiden määrä selviää vasta työsuh­teen päätyttyä. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?