Milloin makse­taan lomakor­vaus ja miten se eroaa lomapalkasta?

,
Tässä kuvassa on kaksi nojatuolia, näyttö sekä ruukkukasvi neuvotteluhuoneessa

Lomakor­vauk­sella tarkoi­te­taan yleensä lomapal­kan sijasta makset­ta­vaa korvausta. Se makse­taan niiden ansait­tu­jen vuosi­lo­ma­päi­vien osalta, joita ei voida pitää varsi­nai­sena lomana (esimer­kiksi työsuh­teen päätty­mi­sen yhtey­dessä).

KVTES:ssä lomakor­vaus laske­taan seuraa­vasti:

Brutto­kuu­kausi­palkka jaetaan luvulla 20,83 ja kerro­taan korvat­ta­vien lomapäi­vien määrällä.

Lomakor­vauk­sella voidaan tarkoit­taa myös toisen­laista korvausta. Tällöin se makse­taan vuosi­lo­man sijasta työnte­ki­jöille, jotka ovat työssä lyhyen ajan (eivätkä he ansaitse tänä aikana lainkaan vuosi­lo­maa). Perus­teet ko. tilan­tee­seen löyty­vät työehtosopimuksista.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?