Mistä löydän tiedon uusista M365-ominaisuuksista?

,
Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa näkyy Asiakaspiste-sivusto

Pilvi­pal­ve­lut päivit­ty­vät jatku­vasti ja paras tieto uusista ominai­suuk­sista löytyy Micro­sof­tin omilta verkko­si­vuilta.

Näet Teamsin uudet ominai­suu­det kätevästi valit­se­malla Teamsin vasem­masta alalai­dasta Ohje-painik­keen, jonka takaa löydät avautu­vasta valikosta Uudet ominai­suu­det-toimin­non.

Ruutukuva Teamsista.

Huomioit­han, että pilvi­pal­ve­lussa uudet ominai­suu­det eivät päivity kaikille käyttä­jille ja organi­saa­tioille samaan aikaan. Päivi­tys­sykliin ei voi valitet­ta­vasti vaikut­taa vaan uudet ominai­suu­det tulevat ajastaan kaikille automaattisesti.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?