Mitä kautta saan palkkalaskelmani?

,
Tässä kuvassa on Meitan toimiston tyhyhuone, jossa on kuntosalilaitteita, pöytä tuoleineen sekä sohva

Ensisi­jai­sesti palkka­las­kelma toimi­te­taan aina sähköi­sesti palkan­saa­jan omaan verkko­pank­kiin. Laskel­man toimit­ta­jana on Maventa tai CGI palkkahotelli.

Sähköi­nen palkka­las­kelma on näkyvissä yleensä 2–3 päivää ennen palkan­mak­sua ja viimeis­tään palkanmaksupäivänä.

Huomioit­han: useim­mat tahot (kuten lähes kaikki ammat­ti­lii­tot) hyväk­sy­vät verkko­pan­kista otetut verkko­palk­ka­las­kel­mat palkkatodistukseksi.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?