Miten vuosi­loma määräytyy?

,
Kaksi meitalaista seisoo ja nojaa käytävällä olevaan pöytään sekä katsoo kameraan

Vuosi­lo­man määräy­ty­mi­nen perus­tuu aina nouda­tet­ta­vaan työeh­to­so­pi­muk­seen. Kunta-alan työeh­to­so­pi­muk­siin pääset tutus­tu­maan esimer­kiksi Kunta- ja hyvin­voin­tia­lue­työ­nan­ta­jien sivuilla osoit­teessa www.kt.fi sekä Avain­nan sivuilla www.avainta.fi.

Palkan­saa­jan vuosi­lo­man pituu­den määrit­te­le­vät niin palve­lus­suh­teen kesto, työko­ke­mus­li­sään oikeut­tava palve­lusaika kuin täysien loman­mää­räy­ty­mis­kuu­kausien lukumäärä. Voit tarkas­taa oman vuosi­lo­ma­oi­keu­tesi kirjau­tu­malla HR-järjes­tel­määsi (ESS, Populus, CGI HR).

Vuosi­lo­ma­oi­keu­det laske­te­taan Meitan palkan­las­ken­nassa vuosit­tain maalis­kuun jälkeen ja tarkas­te­taan huhti-touko­kuun aikana.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?