Talous- ja henki­lös­tö­pal­ve­lui­den asiakas­pal­ve­lun poikkeus­au­kio­loa­jat v. 2022

Talou­den asiakas­pal­velu sulkeu­tuu neljänä poikkeus­päi­vänä jo klo 13.

23.6. (juhan­nus)

4.11. (pyhäin­päi­vää edeltävä perjantai)

5.12. (itsenäi­syys­päi­vää edeltävä maanantai)

23.12. (joulu­aa­ton aatto)