Mediatri asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Mediat­ri­tuki

Mediat­ri­tuki palve­lee sinua arkisin puheli­mitse 013 339 0700 klo 7.30 – 16.00 välisenä aikana. Voit jättää meille myös kirjal­li­sen palve­lu­pyyn­nön Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta. 

Usein kysyt­tyjä kysymyksiä

Ajankoh­taista