Mediatri asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Päivitetty

Tässä kuvassa meitalainen tekee töitä työpöydän äärellä seisoen ja katsoo keskittyneesti kannettavansa ruutua

Mediat­ri­tuki

Mediat­ri­tuki palve­lee asiak­kai­taan (Siun soten ja Siun työter­veys Oy ammat­ti­lai­sia, sopimus­yri­tyk­set) arkisin puheli­mitse 013 339 0700 klo 7.30 – 16.00 välisenä aikana. Voit jättää meille myös kirjal­li­sen palve­lu­pyyn­nön Meittari itsepal­ve­lu­ka­na­van kautta. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?