Oletko Meitalla asioi­des­sasi kohdan­nut itsel­lesi vieraita asian­tun­ti­ja­ter­mejä tai ihmetel­lyt erikoi­sia substans­si­kä­sit­teitä? Onko meita­lais­ten puheissa ja/tai eri viestin­tä­ka­na­vissa ja ‑työka­luissa vilis­syt ammat­tis­langi saanut sinut pohti­maan, mitä jokin yksit­täi­nen sana oikein tarkoittaa?

Olemme saaneet asiakas­pa­lau­tetta käyttä­mäs­tämme “Meita-kielestä”. Sen saloja avatak­semme kokosimme kaikista yleisistä termeistä oman sanakirjan.

Mikäli sivulta puuttuu mieles­täsi olennai­sia sanoja, vinkkaat­han niistä meille! Voit lähet­tää selitystä vaati­van termin sivun arvioin­ti­ky­se­lyn kautta. Päivi­tämme sanakir­jaa saatu­jen palaut­tei­den pohjalta.

KeryMeitan ja asiak­kaan välinen kehitysryhmä
LaituriSähköi­nen käyttä­jä­hal­lin­nan järjestelmä
MeittariMeitan asiak­kai­den käytössä oleva itsepal­ve­lu­ka­nava, jossa he voivat tehdä IT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lui­hin liitty­viä palvelupyyntöjä
NPSMittari, jolla mitataan Meitan asiakas­ko­ke­musta ja ‑tyyty­väi­syyttä. Suosit­te­luin­deksi kertoo, kuinka toden­nä­köi­sesti asiakas suosit­te­lisi Meitan palveluja
Palve­lu­pyyntö eli tikettiAsiak­kaan Meitalle tekemä työpyyntö joko Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa tai sähköpostitse
ProjektiLaajempi Meitalta tilattu työ, kuten hanke tai suunnitelma
SLATavoi­te­rat­kai­suaika
Toimek­siantoPienempi Meitalta tilattu työ, kuten­hanke tai suunnitelma

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?