Millai­sia laitteita voin tilata Meitan verkkokaupasta?

,
Tässä kuvassa on neljä pöytäryhmää kuvattuna Meitan toimiston ruokailutilassa

Meitan asiak­kaat voivat hankkia Meitan kautta monen­lai­sia laitteita. Laite­han­kinta tehdään aina asiakas­or­ga­ni­saa­tion päätök­sellä, joten olethan yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi tarpees­tasi tilata laite.

Meita ei ylläpidä kaikkia laitteita, mutta toimit­taa niitä tehty­jen sopimus­ten kautta. Meitan verkko­kau­pan kautta voi tilata esimer­kiksi seuraa­via laitteita:

 • Työase­mat (kannet­ta­vat, pöytä­ko­neet, medical-PC)
 • Puheli­met
 • Näytöt
 • InfoTV/kokoushuonenäytöt sekä info-TV-järjestelmät
 • Koske­tus­näy­töt
 • Monitoi­mi­lait­teet
 • Tablet-laitteet
 • Projek­to­rit
 • Dokument­ti­ka­me­rat
 • Koulu­jen Chromebookit
 • Oheis­tu­los­ti­met
 • Pientar­vik­keet, kuten kuulok­keet, hiiret ja näppäimistöt

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?