Saitko palve­lu­pyyn­nös­täsi automaat­ti­sen vastaanottokuittauksen?

, , ,
Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa näkyy Asiakaspiste-sivusto

Kun lähetät Meitalle palve­lu­pyyn­nön, vahvis­taa automaat­ti­nen vastaan­ot­to­kuit­taus sen saapu­neen perille. Sinun tulisi saada lähtö­koh­tai­sesti aina automaat­ti­nen vastaan­ot­to­kuit­taus, kun

Mikäli et saanut tekemäs­täsi palve­lu­pyyn­nöstä vastaan­ot­to­kuit­tausta, tarkas­tat­han, ettei viesti ole ohjau­tu­nut sähkö­pos­tisi roska­pos­tiin. Vastaan­ot­to­kuit­tauk­sen muodos­tu­mi­nen ja lähetys kestää hetken, joten sen saapu­mista kannat­taa odotella rauhassa. Jos käytös­säsi on Meittari, palve­lu­pyyn­nön muodos­tu­mi­sen voit tarkas­taa Avoimet pyynnöt-osiosta.

Jos aineisto lähete­tään Meitalle suoraan skanne­rilta, ei vastaan­ot­to­kuit­taus ohjaudu kenen­kään henki­lö­koh­tai­seen sähkö­pos­tiin. Suoraan skanne­rilta lähetystä kannat­taa­kin näin ollen välttää. Viime kädessä voit varmis­taa viestisi perille tulon asiakas­pal­ve­lus­tamme. Löydät tarkem­mat yhteys­tie­dot täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?