Lomat ja poissaolot

Tässä kuvassa seisoo kaksi meitalaista, joista toinen osoittaa kädessään olevaa puhelinta ja toinen katsoo tätä

Miten asioit, jos käytös­säsi ei ole Meittaria?

Itsepal­ve­lu­ka­na­van Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tiolla on käytössä IT-palve­lut. Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää meille työpyyn­nön sähköpostitse. 

Sinua palve­le­vat henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen kysymyk­sissä Meitan palkka- ja pääkäyt­tä­jä­tii­mien omat sähkö­pos­tio­soit­teet, jotka löydät verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?