Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Palve­lu­pyyn­tö­jen eli tiket­tien käsittelyaika

Palve­lu­pyyn­tö­jen käsit­te­ly­aika riippuu palve­lu­pyyn­nön sisäl­löstä, asiak­kaan käytössä olevista palve­luista ja palve­luso­pi­muk­sissa määri­tel­lystä käsit­te­ly­ajasta. Yleisim­min tavoi­te­rat­kai­suaika on 5 työpäi­vää, mutta se voi vaihdella.

Meitan asian­tun­ti­jat pitävät sinut ajan tasalla asiasi ratkai­se­mi­sesta. Voit kysyä lisätie­toja palve­lu­pyyn­nös­täsi kommen­toi­malla sitä joko suoraan Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa tai vastaa­malla palve­lu­pyyn­nön vastaan­ot­to­kuit­tauk­seen. Suosit­han kommen­toin­tia uuden
palve­lu­pyyn­nön lähet­tä­mi­sen sijaan.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?