Miten voin vaihtaa vanhen­tu­neen tai unohtu­neen salasanan

Jos verkko­tun­nuk­sesi (tunnus, jolla kirjau­dut työase­malle) salasana on vanhen­tu­nut tai unohtu­nut, voit vaihtaa salasa­nan helposti itsepal­ve­luna ajasta ja paikasta riippumatta.

Huomioit­han, että salasa­nan vaihta­mi­nen onnis­tuu myös muulla työase­malla tai mobiililaitteella.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?