Mistä löytyy ohjeita Akseli-käyttö­oi­keuk­sien hallin­ta­so­vel­luk­sen käyttöön?

,
Tässä on kuva kannettavasta ja siihen liimatusta tarrasta "meitassa on meininkiä" toimiston keittiön pöydällä

Löydät ohjeet Käyttö­oi­keu­det Akseli-sivus­ton etusi­vulta vasem­masta laidasta:

Ohjeista löydät opastuk­sen esimerkiksi

  • Käyttö­oi­keus­pyyn­töi­hin niin oikeuk­sien hakemi­seen, muutta­mi­seen kuin päättämiseen
  • Esihen­ki­lön sijais­ta­mi­seen tai työnte­ki­jän työso­pi­mus­koh­tai­seen valtuutukseen

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?