Office 365-työpöy­tä­so­vel­lus (esim. word, outlook tai excel) ilmoit­taa, ettei ole käyttö­oi­keutta. Mitä teen?

,
Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo vierekkäin ja katsoo kannettavaa, jonka näyttöä toinen osoittaa

Mikäli käytät jotain Office 365-sovel­lusta ja saat ilmoi­tuk­sen käyttö­oi­keu­den puuttu­mi­sesta, on mahdol­lista, ettei sinulla ole tarvit­ta­vaa lisens­siä työpöy­tä­so­vel­lusta varten. Office 365-sovel­luk­sia ovat mm:

  • Excel
  • Word
  • Outlook
  • Power­point

Osalla käyttä­jistä on lisenssi, joka sallii käyttää ainoas­taan Office 365 web-sovel­luk­sia. Web-sovel­luk­set löydät kirjau­tu­malla Micro­soft Office-portaa­liin: https://portal.office.com

Jos työteh­tä­väsi vaati­vat työpöy­tä­so­vel­lus­ten käyttöä, tarvit­set korkeam­man lisens­sin niitä varten. Näissä tapauk­sissa, olethan yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi lisens­sin korotusta varten.

Lisätie­toja Micro­sof­tin M365-palve­luista ja lisens­si­ta­soista löydät Asiakas­pis­teen M365-palve­lut sivulta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?