Outlook-työpöy­tä­so­vel­lus ilmoit­taa, ettei ole käyttö­oi­keutta. Mitä teen?

Mikäli käytät Outlook-työpöy­tä­so­vel­lusta ja saat ilmoi­tuk­sen käyttö­oi­keu­den puuttu­mi­sesta, on mahdol­lista, ettei sinulla ole tarvit­ta­vaa lisens­siä työpöy­tä­so­vel­lusta varten.

Mikäli sinulla ei ole työpöy­tä­so­vel­luk­siin sovel­tu­vaa lisens­siä, voit käyttää Office 365 web-sovel­luk­sia osoit­teessa portal.office.com

Jos työteh­tä­väsi vaati­vat korkeam­paa lisens­siä, olethan yhtey­dessä omaan esihen­ki­lösi lisens­sin korotusta varten.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?