Milloin hyväk­sytty palkka-aineisto pitää toimit­taa Meitan palkanlaskentaan?

,
Tässä on kuva Meitan toimiston maisematiskistä, jossa on pöydän lisäksi korkeita tuoleja sekä ikkunasta avautuu näkymä kesäiseen maisemaan

Palkan­las­ken­nassa käsitel­lään esihen­ki­lösi tai organi­saa­tion HR:n hyväk­sy­mää aineis­toa. Hyväk­sytty palkka-aineisto tulee lähet­tää Meitan palkan­las­ken­taan viimei­seen asiakas­koh­tai­seen aineis­to­päi­vään mennessä joko HR-järjes­tel­mien (ESS, Populus, CGI HR) tai sähköi­sen asioin­ti­ka­na­vamme, Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­van, kautta. 

Huomioit­han, että viimei­sen aineis­to­päi­vän aikana kyetään käsit­te­le­mään vain rajal­li­nen määrä materi­aa­lia. Siksi aineisto kannat­taa lähet­tää palkan­las­ken­taan käsit­te­lyn varmis­ta­mi­seksi mahdol­li­sim­man pian.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?