Miten ilmoi­tan henki­lö­tie­to­jen muutoksesta?

,
Tässä kuvassa on neljä pöytäryhmää kuvattuna Meitan toimiston ruokailutilassa

Voit ilmoit­taa muutok­sen HR-järjes­tel­män (ESS, Populus, CGI HR) kautta, josta tiedot päivit­ty­vät automaat­ti­sesti palkan­las­ken­ta­jär­jes­tel­mään. Muussa tapauk­sessa voit ilmoit­taa henki­lö­tie­don muutok­sesta esihen­ki­lösi tai organi­saa­tiosi HR:n kautta.

Huomioit­han, ettemme voi ottaa tieto­tur­va­syistä Meitassa vastaan tilinu­me­ro­muu­tok­sia puheli­mitse tai henki­lön omasta sähköpostiosoitteesta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?