Miten palkan­mak­su­päivä määräytyy?

,
Tässä kuvassa on Meitan toimiston neuvotteluhuone, jossa on pöytä, neljä tuolia sekä tussitaulu seinällä

Palkan­mak­su­päi­vät on määri­tetty työnan­ta­ja­koh­tai­sesti. Lisätie­toja maksu­päi­vistä saat omalta esihen­ki­löl­täsi tai organi­saa­tiosi HR:ltä.

Huomioit­han, että palkkaa voidaan maksaa vain työnan­ta­ja­koh­tai­sina palkan­mak­su­päi­vinä! Tulore­kis­teri ja siihen liittyvä lainsää­däntö estävät satun­nai­sesti tapah­tu­vat maksutapahtumat.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?