Miten palve­lus­suh­teen muutok­set ilmoitetaan?

,
Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston työskentelytila, jossa on sohva, tuoleja, pöytä, näyttö sekä äänieristelevyt seinällä

Esihen­ki­lösi vastuulla on ensisi­jai­sesti joko hyväk­syä tai ilmoit­taa palkan­saa­jan mahdol­li­set muutok­set palve­lus­suh­teessa. Muutok­set ilmoi­te­taan Meitan palkan­las­ken­taan HR-järjes­tel­män (tai jossain tapauk­sissa palve­lu­pyyn­tö­jär­jes­telmä Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­kei­den) kautta.

Ilmoi­tet­ta­via palve­lus­suh­de­muu­tok­sia ovat muun muassa työai­ka­muu­tok­set, palkan muutok­set sekä kustannuspaikkamuutokset.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?