Palkka­las­kel­mas­sani näkyy poissao­lo­pi­dä­tys. Mitä se tarkoittaa?

,
Tässä kuvassa on Joensuun toimiston aula, jossa on iso sohva, nojatuoli, vaaleat sohvapöydät sekä isot kattovalaisimet

Jos huomaat palkka­las­kel­mal­lasi poissao­lo­pi­dä­tyk­sen, se johtuu yleensä esimer­kiksi palkat­to­masta poissao­losta, lomapal­ka­noi­kai­susta tai osapal­kal­li­sesta sairaus­lo­masta. Mikäli palkka­las­kel­mal­lasi näkyy virheel­li­nen poissao­lo­pi­dä­tys, olethan ensim­mäi­senä yhtey­dessä omaan esihen­ki­löösi.

Huomioit­han, että poissao­lo­pi­dä­tys voidaan tehdä myös jälki­kä­teen seuraa­vassa palkan­mak­sussa, jos poissao­lon ilmoi­tus tai hyväk­syntä on myöhäs­ty­nyt alkupe­räi­sen palkan­mak­su­päi­vän aikatau­lusta. 

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?