Siirtyykö muutos­ve­ro­kor­tin tieto automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta Meitaan?

,
Tässä kuvassa on Meitan visio kuvattuna tekstiksi neuvotteluhuoneen seinälle

Muutos­ve­ro­kor­tin tiedot eivät siirry kaikkien Meitan asiak­kai­den osalta automaat­ti­sesti Verohal­lin­nolta palkanlaskentaan.

Sinun tulee huomioida työnan­ta­jasi ohjeet ja toimit­taa tarvit­taessa muutos­ve­ro­kortti (tai kopio siitä) Meitan palkan­las­ken­taan. Verokor­tin voi toimit­taa joko sähköi­sesti Meitan asiakas­pal­ve­luun tai postitse Meitan toimis­toon. Tarkem­mat yhteys­tie­dot löydät Meitan verkko­si­vuilta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?