Vaikut­ta­vatko poissao­lot palkan määrään?

,
Tässä kuvassa on kolme meitalaista, joista yksi katsoo kameraan hymyillen ja kaks muuta katsovat toisiaan

Poissao­lot voivat vaikut­taa palkan määrään.

Palkan­saa­jalla on ensisi­jai­nen vastuu omien poissao­lo­jensa ajanta­sai­sesta merkit­se­mi­sestä HR-järjes­tel­mään (ESS, Populus, CGI HR). Tämän jälkeen tiedot jäävät odotta­maan esihen­ki­lön hyväk­syn­tää. Esihen­ki­lön hyväk­syn­nän jälkeen tiedot poissao­loista ja lomista siirty­vät automaat­ti­sesti HR-järjes­tel­mästä palkan­las­ken­ta­jär­jes­tel­mään ja sieltä edelleen Tulore­kis­te­riin muiden sitä hyödyn­tä­vien tahojen (muun muassa Kela) käyttöön.

Huomioit­han, että mikäli poissao­lo­tie­to­jasi ei ole tallen­nettu ajoissa, voi tarvit­se­miesi etuus­pää­tös­ten saami­nen viivästyä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?