Miten ilmoi­tan veropro­sen­tin nostamisesta?

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka seisovat tietokoneen ääressä vierekkäin ja katsovat kohti tietokoneen näyttöä

Voit nostaa veropro­sent­tiasi ilmoit­ta­malla uuden veropro­sent­tisi Meitalle Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­keella tai sähkö­pos­tilla. Huomioit­han, ettei veropro­sen­tin nosto nosta tulora­jaasi, vaan veropro­sen­tin noston jälkeen sinulla on edelleen vanha tuloraja voimassa. Tämä tarkoit­taa, että mahdol­li­sen tulora­jan ylityk­sen jälkeen astuu voimaan verokor­tissa mainittu lisäprosentti.

Tulora­jan nosta­mista varten sinun tulee aina tilata muutos­ve­ro­kortti Verohal­lin­nosta ja työnan­ta­jasi ohjeis­tuk­sesta riippuen toimit­taa se tarvit­taessa Meitan palkan­las­ken­taan sähköi­sesti Meitta­rin itsepal­ve­lu­por­taa­lin lomak­keella, sähkö­pos­tilla tai postitse. Yhteys­tie­tomme löydät esimer­kiksi osoit­teesta Asiakas­pal­velu – Meidän IT ja Talous Oy (meita.fi)

Tiedot ansio­tu­lois­tasi uutta verokort­tia varten löydät joko viimei­sim­mältä palkka­las­kel­mal­tasi tai Tulorekisteristä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?