Mediat­rissa on kirjattu tiedot väärälle asiakkaalle/potilaalle. Miten tiedot korjataan?

,
Tässä on kuva kolmesta meitalaisesta, jotka seisovat ja työskentelevät vierekkäin kannettavillaan

Korjaus­pyyntö lähete­tään suoja­tulla sähkö­pos­tilla Siun soten määrit­te­le­mään sähköpostisoitteeseen.

Tarkem­mat toimin­taoh­jeet löyty­vät Siun soten intrasta, tieto­suoja- ja tietoturvaosiosta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?