Salasa­nan vaihtoon liitty­vää UKK-artik­ke­lia on päivitetty

,
Tässä kuvassa kaksi meitalaista seisoo pöydän takana vierekkäin ja katsoo pöydällä olevaan näyttöön

Vanhen­tu­neen tai unohtu­neen salasa­nan vaihtoa koske­vaa UKK-artik­ke­lia on päivi­tetty. Jatkossa ne asiak­kaat, joiden käytössä on Micro­sof­tin M365-palve­lut, voivat käyttää ohjeis­tuk­se­naan tätä ohjetta. Päivi­tetty ohje ohjaa vastaa­maan tilan­ne­koh­tai­siin kysymyk­siin ja räätä­löi näiden pohjalta lopul­li­sen toimintaohjeen.

Muutoin UKK-artik­ke­lin sisäl­tämä ohjeis­tus on säily­nyt ennal­laan eli Pohjois-Karja­lan asiak­kaat sekä he, joilla M365-palvelu ei ole käytössä, noudat­ta­vat aiempia ohjeistuksia.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?