Mediatri-salasa­nani ei toimi tai on unohtu­nut. Mitä teen?

,
Tässä on kuva meitalaisesta, joka seisoo kannettavansa ääressä keskittyneesti kuulokkeet korvilla

Ensisi­jai­sesti sinun tulee olla yhtey­dessä Mediatri pääkäyt­tä­jään tai esihen­ki­löösi. He voivat päivit­tää sinulle salasa­nan. Mediatri pääkäyt­tä­jä­tie­dot löyty­vät Siun soten intrasta.

Mikäli et tavoita Mediat­rin pääkäyt­tä­jää tai esihen­ki­löäsi, voit olla yhtey­dessä Mediat­ri­tu­keen puh 013 339 0700, (valinta 2 / Mediat­ri­tuki, arkisin kello 7.30–16.00.)

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?