Milloin laitteen vaihta­mi­nen uuteen on ajankohtaista?

,
Tässä kuvassa on Meitan Lappeenrannan toimiston työskentelytila, jossa on sohva, tuoleja, pöytä, näyttö sekä äänieristelevyt seinällä

Meita suosit­te­lee vaihta­maan laitteen uuteen, kun sen vuokra-aika on päätty­nyt. Tällöin päättyy usein myös laitteen takuu­aika, joka kulkee käsi kädessä vuokra-ajan päätty­mi­sen kanssa. Mikäli laite on rahoi­tuk­sessa (eli leasin­gai­kaa on jäljellä), ei laitteen palaut­ta­mi­nen kesken leasing-kauden ole kuiten­kaan järke­vää.

Laitteen vuokra-ajan päätty­mi­sa­jan­koh­dan voi tarkas­taa laite­re­kis­te­ristä. Asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den tekemät tilauk­set hoitu­vat joko esihen­ki­lön tai laite­vas­taa­van kautta, jolla on nimetylle kustan­nus­pai­kalle tilausoikeus.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?