Ohjeis­tus Meitan asiakas­or­ga­ni­saa­tion uudelle työntekijälle

Hei,

Terve­tu­loa Meitan asiakkaaksi!

Olemme inhouse-yhtiö, joka tuottaa asiakas­or­ga­ni­saa­tioil­leen ICT‑, talous- ja henki­lös­tö­hal­lin­non palve­luja. Voit lukea meistä lisätie­toja täältä. Sinun työnan­ta­jaor­ga­ni­saa­tiosi on yksi asiak­kais­tamme. Varmis­tat­han esihen­ki­löl­täsi tai pereh­dyt­tä­jäl­täsi, mitä palve­luja Meita teille tuottaa. Tämän infon tavoit­teena on selkeyt­tää sinulle sitä, miten voit jatkossa asioida sujuvasti kanssamme.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?