Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Asiakas­piste auttaa monissa ongelmatilanteissa

Asiakas­pis­teelle on koottu palve­luit­tain erilai­sia UKK-artik­ke­leja (eli usein kysyt­tyjä kysymyk­siä), joiden tehtä­vänä on auttaa sinua erilai­sissa ongelmatilanteissa. 

Löydät koonnit palve­luit­tain kooste­tuista usein kysytyistä kysymyk­sistä ja vastauk­sista linkkien
takaa:

Voit seurata ajankoh­taista uutisoin­tia etusi­vun Ajankoh­taista-palstan (sivun lopussa) tai Ajankoh­taista-sivun kautta.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?