Mistä saan etäkäyt­tö­oi­keu­det etätyötä varten?

Esihen­ki­lösi hakee sinulle tarvit­ta­vat etäkäyt­tö­oi­keu­det. Huomioit­han asiak­kuu­tesi sijain­nin, joka määrit­tää ohjeistuksen: 

  • Pohjois-Karjala: Etäkäyt­tö­oi­keu­det haetaan verkko­kau­pan kautta.
  • Etelä-Karjala: Etäkäyt­tö­oi­keu­det haetaan Akseli käyttö­val­tuus­hal­linta-sovel­luk­sen kautta. Katso vinkki Akselin käyttö­oh­jei­den etsimi­seen täältä.

Lisätie­toja etätyö­hön siirty­mi­sestä löydät etätyös­ken­te­lyä ja ‑yhteyk­siä koske­vasta ohjeis­tuk­ses­tamme täältä.