Miten teen palve­lu­pyyn­nön tai ilmoi­tan häiriöstä?

, , ,
Tässä on kuva Meitan toimiston tyhyhuoneesta, jossa on sohva, kuntosalilaitteita sekä näkyy pöydän kulmaa ja tuoleja

Palve­lu­pyyn­nön tekemi­nen onnis­tuu Meittari Itsepal­ve­lu­ka­na­vassa palve­lu­pyyn­tö­lo­mak­keen avulla. Löydät Tee palve­lu­pyyntö ‑lomak­keen IT-palve­lu­pyyn­nöt-otsikon alta.

Meitta­rin pääset kirjau­tu­maan täältä.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?