Tarvit­sen palkka­to­dis­tuk­sen, mistä saan sen?

,
Tässä on kuva kahdesta meitalaisesta, jotka seisovat vierekkäin ja katsovat keskittyneesti tietokoneen näyttöön

Palkka­to­dis­tus on työnan­ta­jan antama kirjal­li­nen todiste saamis­tasi palkoista ja muista palkkaan liitty­vistä eristä. Muun muassa ammat­ti­lii­tot tarvit­se­vat ko. tietoja, kun käsit­te­le­vät ansio­päi­vä­ra­ha­ha­ke­muk­sia.

Nykyi­sin työnan­ta­jat ja palve­lu­kes­kuk­set – kuten myös Meita – toimit­ta­vat nämä tiedot sähköi­sesti suoraan Tulore­kis­te­riin. Suurin osa ammat­ti­lii­toista saa siis haettua tarvit­se­mansa tiedot Tulore­kis­te­ristä, eivätkä siten tarvitse enää hakemuk­sien liitteeksi palkka­to­dis­tusta. Tulore­kis­teri ei kuiten­kaan ole työttö­myys­tur­van suhteen täydel­li­nen ja siksi joissain tilan­teissa saate­taan edelleen tarvita lisätie­toja. Usein verkko­pan­kista löyty­vän palkka­las­kel­man toimi­tus riittää, sillä suurin osa ammat­ti­lii­toista hyväk­syy sen palkkatodistukseksi.

Jos et tiedä, mistä palkka­las­kelma löytyy, katso ohjeemme Mistä löydän palkkalaskelmani?

Mikäli palkka­las­kel­mien toimi­tus ei kuiten­kaan vastaa­not­ta­valle taholle riitä, voit pyytää palkka­to­dis­tuk­sen Meitan palkan­las­ken­nasta itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rin kautta tai sähköpostitse.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?