Miten ilmoi­tan laitteen käytöstä poistettavaksi?

,
Tässä kuvassa on Joensuun toimiston aulan oleskelutila, jossa on sohva, pöydät, kaksi valaisinta, viherkasveja sekä Meitan roll-up

Meita poistaa sen asiakas­or­ga­ni­saa­tioi­den työnte­ki­jöi­den käytössä olevat laitteet. Laitteen poistolle on sovittu oma proses­sinsa, jossa huomioi­daan muun muassa tieto­tur­va­nä­kö­kulma. Samalla laitteelle tehdään ylläpi­dol­li­sia proses­seja, joilla laite saadaan pois laitehallinnasta.

Käytän­nössä laitteen poista­mi­nen tapah­tuu  tekemällä siitä joko palve­lu­pyyntö tai poisto­pyyntö laite­re­kis­te­rin kautta. Kuka tahansa asiakas­or­ga­ni­saa­tion työnte­kijä voi tehdä palve­lu­pyyn­nön, mutta laite­re­kis­te­riin pääsy vaatii omat oikeu­det. Tällöin työnte­ki­jän tulee olla yhtey­dessä omaan esihen­ki­löönsä, joka kontak­toi organi­saa­tion laitevastaavan.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?