Henki­lös­tö­hal­lin­non palvelut

Tuotamme asiak­kail­lemme palkka­hal­lin­non rutii­nit sekä tarjoamme toimin­nan tueksi monipuo­li­sia henki­lös­tö­hal­lin­non lisäpal­ve­luita. Räätä­löimme palve­lumme asiakaskohtaisesti.

Palve­lumme

Mitä asiasi koskee? Valitse aihe:

Palkka- ja työsuhdeasiat

 • Palkka-asiat
 • Muutok­set palvelussuhteeseen
 • Henki­lö­tie­to­jen muutokset
 • Jäsen­mak­sut

Lue lisää

Palkan­saa­jan verotus

 • Verokortti
 • Muutok­set veroprosenttiin

Lue lisää

Lomat ja poissaolot

 • Vuosi­lo­mat
 • Poissao­lot
 • Lomaraha ja lomapalkka 

Lue lisää

Todis­tuk­set

 • Palvelu- tai työtodistus
 • Palkka­to­dis­tus

Lue lisää

Matka­las­kut

 • Matka­las­kun kirjaaminen
 • Maksuai­ka­tau­lut

Lue lisää

Ajankoh­taista