Henki­lös­tö­hal­lin­non palvelut

Tuotamme asiak­kail­lemme palkka­hal­lin­non rutii­nit sekä tarjoamme toimin­nan tueksi monipuo­li­sia henki­lös­tö­hal­lin­non lisäpal­ve­luita. Räätä­löimme palve­lumme asiakaskohtaisesti.

Päivi­tetty

Tässä kuvassa seisoo kaksi meitalaista, joista toinen osoittaa kädessään olevaa puhelinta ja toinen katsoo tätä

Mitä asiasi koskee? Valitse aihe:

Todis­tuk­set

 • Palvelu- tai työtodistus
 • Palkka­to­dis­tus

Lue lisää

Matka­las­kut

 • Matka­las­kun kirjaaminen
 • Maksuai­ka­tau­lut

Lue lisää

Palkka- ja työsuhdeasiat

 • Palkka-asiat
 • Muutok­set palvelussuhteeseen
 • Henki­lö­tie­to­jen muutokset
 • Jäsen­mak­sut

Lue lisää

Palkan­saa­jan verotus

 • Verokortti
 • Muutok­set veroprosenttiin

Lue lisää

Lomat ja poissaolot

 • Vuosi­lo­mat
 • Poissao­lot
 • Lomaraha ja lomapalkka 

Lue lisää

Miten asioit, jos käytös­säsi ei ole Meittaria?

Itsepal­ve­lu­ka­na­van Meitta­rissa voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne Meitan asiak­kaat, joiden organi­saa­tiolla on käytössä IT-palve­lut. Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää meille työpyyn­nön sähköpostitse. 

Sinua palve­le­vat henki­lös­tö­hal­lin­non palve­lu­jen kysymyk­sissä Meitan palkka- ja pääkäyt­tä­jä­tii­mien omat sähkö­pos­tio­soit­teet, jotka löydät verkko­si­vu­jemme Asiakas­pal­velu-sivulta.

Tässä kuvassa on yksi Meitan toimiston neuvotteluhuoneista, jossa on pöytä tuoleineen sekä seinällä näyttö ja äänieristelevyt

Päivi­tetty

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?