Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Entä jos käytös­säsi ei ole Itsepal­ve­lu­ka­nava Meittaria?

Jos et pääse kirjau­tu­maan Meitta­riin, voit lähet­tää meille palve­lu­pyyn­nön sähkö­pos­titse. Sähkö­pos­tis­tasi muodos­tuu automaat­ti­sesti palve­lu­pyyntö Meitan asian­tun­ti­joille ja saat sähkö­pos­titse tilan­ne­tie­toa asian etenemisestä.

  • IT-asioita koske­vat palve­lu­pyyn­nöt tehdään osoit­tee­seen [email protected]
  • Mediatri-järjes­tel­mään liitty­vät palve­lu­pyyn­nöt lähete­tään osoit­tee­seen [email protected]
  • Henki­lös­tö­hal­lin­non ja talous­hal­lin­non kysymyk­sissä sinua palve­le­vat palve­lua­luei­den omat
    sähkö­pos­tio­soit­teet, jotka löydät Meitan verkko­si­vu­jen Asiakas­pal­velu-sivulta.

Saat laitta­mas­tasi palve­lu­pyyn­nöstä vastaan­ot­to­kuit­tauk­sen.

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?