Asiointi Meitan sähköi­sissä asiointikanavissa

Miten voit asioida Itsepal­ve­lu­ka­nava Meittarissa?

Voit asioida Meitan asiak­kaana Itsepal­ve­lu­ka­nava Meitta­rissa, jossa voit tehdä erilai­sia palve­lu­pyyn­töjä. Meittari on käytössä 24/7, vuoden jokai­sena päivänä. Siellä voivat asioida omilla työlait­teil­laan ne asiak­kaat, joiden organi­saa­tiolla on käytössä IT-palvelut.

Löydät lisätie­toa Meitta­rista Asiakas­pis­teeltä täältä.

Tässä on kuva meitalaisen kannettavasta, jossa näkyy Asiakaspiste-sivusto

Oliko tästä sivusta hyötyä? 

Kerro meille, mitä mieltä olit sivusta. Huomioimme palaut­teen Asiakas­pis­teen kehit­tä­mi­sessä. Palaute annetaan anonyymisti. 

Kiitos arvios­tasi – hienoa, että sivusta oli sinulle hyötyä! 

Pahoit­te­lut, ettei sisältö vastan­nut odotuksiasi! 

Kerro, miten voimme paran­taa sisältöä?